Babysense Andningslarm

Så du kan sova när ditt barn gör det!

Babysense - Sveriges mest sålda andningslarm

Andningslarm Babysense
Hem | Varför andningslarm | Babysense II | Användning | Vanliga frågor | Certifiering | Beställ | Kontakt | Om Babysense.se

Andningslarm Babysense

Andningslarm

Andningslarm Babysense Trygghetsgaranti

Babysense Trygghetsgaranti

Babysense II är certifierad som medicinsk utrustning klass IIb, i enlighet med CE Directive 93/42/EEC annex III, VI. Babysense II är även ISO-certifierat. För att få dessa klassificeringar utsätts produkten för mycket hårda kvalitets- och tillförlitlighetstester, vilka ställer mycket höga krav på produkten.

Babysense Trygghetsgaranti innebär att vi under det fösta året garanterar att du, i händelse av att något fel uppstår i ditt Babysense andninglarm, inom kortast möjliga tid får ett helt nytt Babysense eller ersättningsdel levererat. Ditt nya Babysense eller ersättningsdel skickas senast vardagen efter att vi mottagit din reklamation. Den reklamerade utrustningen returneras på vår bekostnad först sedan den ersats av en ny.

På detta sätt vill vi garantera att du som ägare till ett Babysense andningslarm ska kunna lita på att du aldrig behöver vara utan tryggheten med ditt andningslarm mer än kortast möjliga tid i händelse av att ett fel uppstår i din larm!

Babysense Trygghetsgaranti gäller endast inom Sverige och endast den ursprungliga köparen av larmet.

 

 

The mortality rate at the first year of life is about 3–8/10000. Babysense has sold a few hundred thousand units so far, world wide, since 1992. The fact that no one has reported a loss of life when using Babysense can lead to the conclusion that Babysense helped to save many lives, and helped save babies due to any cause of danger, not only SIDS. This leads to the conclusion that Babysense has been a real life saver!

  Andningslarm