Babysense Andningslarm

Så du kan sova när ditt barn gör det!

Babysense - Sveriges mest sålda andningslarm

Andningslarm Babysense
Hem | Varför andningslarm | Babysense II | Användning | Vanliga frågor | Certifiering | Beställ | Kontakt | Om Babysense.se

Andningslarm Babysense

Andningslarm

Andningslarm Babysense Trygghetsgaranti

Varför andningslarm?

Att få hem ett nyfött barn från BB är oftast en omställning för familjen även om det inte är det första barnet. Det optimala vore att alla, med barnet, fick hem en lyckokänsla över det lilla fantastiska liv som kommit till världen. Men känslan kan också vara en helt annan av många orsaker och exempelvis rädslan för plötslig spädbarnsdöd (SIDS, PSD) kan ta överhand och orsaka föräldrar många och långa sömnlösa nätter. Det är vanligt att oroliga föräldrar stör barnens sömn genom att på nätterna röra vid barnet för att förvissa sig om att barnet andas. BABYSENSE andningslarm är ett utmärkt hjälpmedel för att låta föräldrar sova när barnet sover.

Socialstyrelsen ger ut en broschyr till alla blivande föräldrar som heter "Minska risken för plötslig spädbarnsdöd" där rekommendationer ges att:

  • Avstå från att röka
  • Amma om det är möjligt
  • Låt spädbarnet sova på rygg
  • Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig

Broschyren finns att läsa i sin helhet här.

På Socialstyrelsens hemsida www.sos.se finns aktuell information om plötslig spädbarnsdöd.

Genom dessa rekommendationer har plötslig spädbarnsdöd minskat till 21 barn per år (2000).

Motsvarande siffror 1993 var ca 100-120 barn per år. Främsta anledningarna till denna minskning anses vara att ökad information ges till föräldrar och att socialstyrelsens rekommendationer uppfylls.

Plötslig spädbarnsdöd, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), utgör den största enskilda dödsorsaken hos tidigare friska barn i Sverige. SIDS inträffar vanligen under första levnadsåret men antalet fall är ändå fler än antalet dödsfall i trafikolycksfall eller cancersjukdom upp till 15 års ålder.

De flesta barn som drabbas av SIDS har inte uppvisat några symptom. Barn med ökad risk är för tidigt födda samt barn med s k livlöshetsattacker, d v s spädbarn som hittats till synes livlösa under sömn men som kunnat upplivas.

De flesta fallen av plötslig spädbarnsdöd inträffar när barnet är mellan 4 och 16 veckor gammalt. Pojkar drabbas oftare än flickor. Fler fall förekommer under vinterhalvåret och dödsfallet inträffar så gott som alltid när barnet sover och kommer plötsligt och oväntat. Det har förekommit fall av plötslig spädbarnsdöd ända upp i åldern 1½ år även om detta är mycket ovanligt.

Även om risken att vara den som drabbas är så låg och trots att socialstyrelsens rekommendationer är uppfyllda kanske rädslan ändå finns där.

De många föräldrar som valt att använda BABYSENSE andningslarm, utöver att följa socialstyrelsens rekommendationer, har uttryckt det så att det är skönt att veta att man som förälder gjort allt som står i sin makt att göra för att undvika att barnet drabbas av spädbarnsdöd.

BABYSENSE har funnits sedan 1996 och används och säljs i 19 länder runt om i världen. BABYSENSE II har funnits i Sverige sedan 2002. I bland annat Australien, som har en högre frekvens av plötslig spädbarnsdöd, har många föräldrar kontaktat tillverkaren för att dela med sig av sina upplevelser då BABYSENSE räddat livet på deras barn. I Sverige har detta hänt vid två tillfällen då barnen drabbats av andningsuppehåll och BABYSENSE larmat. Föräldrarna kunde i och med användning av BABYSENSE II rädda livet på sina barn.

Det är mycket individuellt hur länge man som förälder använder larm till sina barn. Föräldrar använder larmet under den period som de känner sig oroliga, vilket är mycket individuellt. Vissa föräldrar använder larmet under den period då plötslig spädbarnsdöd är som störst, d v s mellan 1-4 månader. Det vanligaste är dock att föräldrar använder larmet ända upp till att barnet är 1 år för att vara på den säkra sidan. Det är upp till var och en att bestämma. Meningen är att du som förälder skall känna dig trygg.

Att känna sig trygg
Målsättningen med att tillhandahålla ett andningslarm är att skänka ro till de många föräldrar med rädsla för att deras barn av olika anledningar skall sluta andas.

Det känns tryggt att bli varnad och att veta att man gjort allt som finns att göra. Spädbarnstiden är ju så kort och alla borde få unna sig glädjen och lyckan och få njuta av den underbara tiden.

BABYSENSEs målsättning är att tillgodose föräldrars behov av att kunna släppa rädslan för att deras barn av olika anledningar skall sluta andas.

Andningslarmet kan liknas med en brandvarnare. En brandvarnare finns i de flesta hushåll idag. Alla vet att larmet inte kan förebygga en brand men den kan varna så att chansen att klara sig oskadd ökar. Idén med ett andningslarm bygger på samma princip.

 

The mortality rate at the first year of life is about 3–8/10000. Babysense has sold a few hundred thousand units so far, world wide, since 1992. The fact that no one has reported a loss of life when using Babysense can lead to the conclusion that Babysense helped to save many lives, and helped save babies due to any cause of danger, not only SIDS. This leads to the conclusion that Babysense has been a real life saver!

  Andningslarm